CUNG ỨNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

cung ung lao dong

Bán hàng

cung ứng lao động phổ thông bán hàng

Công Nhân

cung ứng lao động phổ thông công nhân

Giúp việc nhà

cung ứng lao động phổ thông giúp việc nhà

Phục Vụ

cung ứng lao động phổ thông phục vụ

Bảo vệ chuyên nghiệp

cung ứng lao động phổ thông phục vụ

Giữ trẻ

cung ứng lao động phổ thông giữ trẻ

Giữ Xe

cung ứng lao động phổ thông giữ xe

Chăn nuôi - trồng trọt

cung ứng lao động phổ thông chăn nuôi trồng trọt

Chăm sóc người già

cung ứng lao động phổ thông chăm sóc người già

Giao hàng

cung ứng lao động phổ thông giao hàng

Thợ, Tay Nghề

cung ứng lao động phổ thông thợ tay nghề

Tạp vụ

cung ứng lao động phổ thông tạp vụ

công ty cung ứng lao động phổ thông

Liên hệ nhanh: 

  • Hot line: 0918 79 1063
TRUNG TÂM CUNG ỨNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG & GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH KHANG PHÚ HƯNG
Copyright © 2013 Khang Phú Hưng - All right reserved.http://cungunglaodong.vn/   Designed by Tân Sơn Hoàng